Retailfit - Dalhuisen

Dalhuisen

Referentie Dalhuisen

Het is geen geheim dat de markt voor motorbrandstoffen structureel dalend is. Auto’s worden steeds zuiniger en het aantal gereden kilometers neemt af.
Daarnaast neemt het aandeel onbemande tankstations toe ten opzicht van bemande tankstations. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, zijn onze medewerkers heel belangrijk. Met hun servicegerichtheid en gastvrijheid kunnen wij ons onderscheiden en zo klanten aan ons binden. Maar de huidige ontwikkelingen zorgen er ook voor dat de verkoopgerichtheid nog belangrijker is geworden. Om ons hier verder in te ontwikkelen, zijn wij een samenwerking aangegaan met Paul Wagenaar van Retailfit.

In een oriënterend gesprek hebben we besproken wat we met de training wilden bereiken. Vervolgens had Paul dit in een plan van aanpak verwerkt, welke als uitgangspunt diende voor de training. In de praktijkgerichte training stond een aantal punten centraal. Allereerst ging het om de bewustwording van het belang van actief verkopen. Vervolgens werd er gekeken hoe men het aankoopbedrag van klanten kan beïnvloeden. Hoe kun je verkoopsignalen herkennen en hoe kun je hier op inspelen? Aan het eind van de training had iedere medewerker concreet voor zichzelf ontwikkelpunten genoteerd. Enkele weken later heeft Paul elke medewerker een bezoek gebracht op het moment dat diegene aan het werk was op het tankstation. Tijdens dit bezoek sprak Paul met de medewerker over wat wel goed ging, wat minder goed werkte en hoe dat eventueel bij te sturen was.

 

Voor ons heeft de verkooptraining die Paul heeft gegeven er toe bijgedragen dat de verkoopgerichtheid verbeterd is. Het heeft een proces in gang gezet waarbij het actieve verkopen zich steeds verder ontwikkelt.

 

Met energieke groet,

Adrie Bakker

Opdracht

Optimalisatie van de balie verkoop zonder dwingend over te komen, hoe doen we dat?

Deze vraag verder als algehele verkoopgerichtheid opgepakt met alle medewerkers. Ook bij een kort contact met de klant kun je veel bereiken

Over Dalhuisen

Wij willen de wereld in beweging houden, letterlijk én figuurlijk. Mobiliteit is ons ding. Van A naar B én verder! Met ons brede aanbod van brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten, het eigen transport waarmee wij de producten distribueren én middels onze tankstations,bieden wij een totaalpakket op het gebied van mobiliteit.

 

Wij helpen onze klanten niet alleen verder door brandstoffen en smeermiddelen te leveren. Ook dénken we graag verder. Wij denken graag mee voordat onze klant er zelf aan heeft gedacht. Wij nemen alleen genoegen met het allerbeste.

Slim werken is ons credo. Dat houdt niet alleen in dat we foutloos en snel willen werken, maar ook dat we ons ook continu willen verbeteren. Met een team van betrouwbare, betrokken en klanthousiaste medewerkers nemen wij bij onze werkzaamheden een verantwoorde positie in de samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de volgende generatie.

Wij zijn grensverleggend en professioneel. Nationaal of internationaal. Waar onze klanten zijn, zijn wij.

Wij zijn… energiek in beweging.

Contact

De Bres 2a
9363 TM Marum